شما میتوانید هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را در ساعات کاری (10 الی 20) با مدیر داخلی در میان بگذارید