کریمی

دریپ تیپ Drip tip

نویسنده: کریمی 24 مرداد 1400 380 بازدید

قطعه ای استوانه ای که رابط بین دهان و ویپ است را لبی یا دریپ تیپ (Drip tip) می‌گویند.