کریمی

کویل Coil

نویسنده: کریمی 24 مرداد 1400 551 بازدید

کویل را می‌توان مهم ترین قسمت در دستگاه های ویپینگ دانست. این قطعه که از المنت و پنبه تشکیل شده به دو دسته ی 1. کویل های آماده 2. کویل های دستپیچ تقسیم می‌شود. اما کارکرد هر دو به یک صورت است. پنبه لیکویید را به خود جذب کرده و المنت باعث داغ شدن یکنواخت پنبه و تبخیر لیکویید شده که منجر به ویپینگ می‌شود.