برای تست اصالت محصولات جوی تک ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

بعد از باز کردن لینک ، در صورتیکه متوجه نحوه کار نشدید ، میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید :

مرحله اول :

کاور طوسی برچسب که بر روی جعبه دستگاه می‌باشد را بخراشید تا کد امنیتی را مشاهده نمایید.

اصالت محصولات جوی تک

مرحله دوم :

در سایت جوی تک ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر

(کد محصول خود را بدون فاصله وارد نمایید)

اصالت محصولات جوی تک

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید که می‌توانید کد امنیتی خود را با شماره سریال محصول خود بررسی کنید :

اصالت محصولات جوی تک

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

اصالت محصولات جوی تک

در صورتی که کد محصول شما قبلا استفاده شده باشد ، با پیام زیر همراه با IP و تاریخ ثبت آن مواجه می‌شوید :

اصالت محصولات جوی تک

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.