برای تست اصالت محصولات جوی تک ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

بعد از باز کردن لینک ، در صورتیکه متوجه نحوه کار نشدید ، میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید :

مرحله اول :

کاور طوسی برچسب که بر روی جعبه دستگاه می‌باشد را بخراشید تا کد امنیتی را مشاهده نمایید.

مرحله دوم :

در سایت جوی تک ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر

(کد محصول خود را بدون فاصله وارد نمایید)

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید که می‌توانید کد امنیتی خود را با شماره سریال محصول خود بررسی کنید :

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

در صورتی که کد محصول شما قبلا استفاده شده باشد ، با پیام زیر همراه با IP و تاریخ ثبت آن مواجه می‌شوید :

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.