برای اطمینان از اصالت محصولات لاست ویپ، باید به برچسب سبزرنگ برجسته و ضد جعل روی جعبه محصولتان از زوایای مختلف نگاه کنید.

مرحله اول:

از رو به رو به برچسب سبز رنگ نگاه کنید. باید anti counterfeiting a را ببینید.

اصالت محصولات لاست ویپ

مرحله دوم:

از پایین به برچسب نگاه کنید، باید علامت  اصالت محصولات لاست ویپ را ببینید.

روش تشخیص اصالت محصولات لاست ویپ

مرحله سوم:

در قسمت پایینی برچسب، باید نواری به رنگ سبز تیره وجود داشته باشد که خیلی ریز، نام برند در آن نوشته شده است.

تشخیص اصالت لاست ویپ

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.