برای تست اصالت محصولات رایپ ویپز، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

بعد از باز کردن لینک ، در صورتیکه متوجه نحوه کار نشدید ، میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید :

مرحله اول :

کمپانی رایپ ویپز از دسامبر 2019 تمامی بطری های خود را با مهر و هولوگرام ارسال می‌کند که شامل سریال مخصوصی می‌باشد.

در ابتدا برچسب محصول خود را پیدا کنید که بر روی درب آن قرار دارد.

اصالت محصولات رایپ ویپز

اصالت محصولات رایپ ویپز

مرحله دوم :

مشابه تصویر رو به رو برچسب را از تمام زوایه مشاهده نمایید و باید در سمت چپ 1 نقطه ، در سمت راست 2 نقطه ، در سمت بالا 3 نقطه و در سمت پایین 4 نقطه مشاهده کنید.

اصالت محصولات رایپ ویپز

مرحله سوم :

مشابه تصویر رو به رو برچسب را بچرخانید تا تصویر داخل هولوگرام محو شود.

اصالت محصولات رایپ ویپز

مرحله چهارم :

در سایت رایپ ویپز پس از پاسخ مثبت دادن به سوالات بالا ، می‌توانید شماره سریال روی برجسب را وارد کنید تا اطمینان پیدا کنید محصول شما معتبر است یا خیر

اصالت محصولات رایپ ویپز

اصالت محصولات رایپ ویپز

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را همراه با تاریخ اولین ثبت مشاهده می‌کنید:

!K9C04B2 has been activated

.Great News! Your product is authentic
If you have any questions or concerns. Click here to submit a report and we will contact you soon

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول ، پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

.K9C85B3 could not be found. Please re-enter the serial number

Your product may be counterfeit. Click here to submit a report and we will contact you soon

در صورتی که کد محصول شما قبلا استفاده شده باشد ، با پیام زیر همراه با تاریخ اولین ثبت و تعداد دفعات بررسی کد مواجه می‌شوید :

.6M69MK4 has been activated but has been verified 6 time and may be counterfeit

This serial number has been flagged as suspect Please check carefully for all security features and click here to report the incident

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.