برای تست اصالت محصولات ویپرسو ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

بعد از باز کردن لینک ، در صورتیکه متوجه نحوه کار نشدید ، میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید :

مرحله اول

هولوگرام یا برچسب ضدتقلبی که پشت جعبه وجود دارد را پیدا کنید.

اصالت محصولات ویپرسو

مرحله دوم

برچسب محصول را زیر نور بگذارید و با چرخاندن محصول مشاهده خواهید کرد که علامت ( V ) برچسب در حال تغییر می‌باشد.
با دیدن این بر چسب در حال تغییر ، نشان می‌دهد که محصول شما معتبر می‌باشد.

اصالت محصولات ویپرسو

اگر با انجام دادن مراحل فوق هنوز مشکوک به تقلبی بودن محصول خود هستید مراحل زیر را انجام دهید :

مرحله سوم

روکش روی کیو آر کد (QR Code) را بتراشید.
(برای دستگاه های باز نشده و پلمپ ، روکش کیو آر کد (QR Code) باید دست نخورده باشد)

اصالت محصولات ویپرسو

مرحله چهارم

شما 2 روش برای ادامه کار دارید که می‌توانید انتخاب کنید :

روش اول :

در بخش انتهایی سایت ویپرسو ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر

اصالت محصولات ویپرسو

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

The product you purchased has been verified as genuine. Should you have any question, please contact us

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

The authentication code you submitted cannot be verified by our system. Please retry, or contact us

روش دوم:

کیو آر کد (QR CODE) محصول خود را اسکن کنید ، در صورت معتبر بودن محصول تصویر زیر را مشاهده می‌کنید :

اصالت محصولات ویپرسو

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.