برای تست اصالت محصولات گیک ویپ ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

(برای ورود به سایت گیک ویپ بایستی IP خود را تغییر دهید)

برای تست اصالت محصول 2 روش وجود دارد :

روش اول : بررسی بصری (چشمی)

با تغییر زاویه چشم ، آرم گیک ویپ بر روی برچسب به شکل منحنی گسترش پیدا می‌کند.

  1. پس زمینه دارای اشکال جهت دار می‌باشد.
  2. با چرخش محصول ‌، می‌توانید انحنای 360 درجه نور و تغییر رنگ را مشاهده کنید.
  3. دو مدل نوشته با فونت های مختلف که با مینیاتور های بالا و بسیار ریز طراحی و نوشته شده اند. می‌توانید با ذره بین این نوشته ها را مشاهده کنید. مانند تصویر زیر:
    اصالت محصولات گیک ویپ
  4. کاور قابل خراش که کد امنیتی محصول یا همان کد ضد جعل زیر آن می‌باشد.
  5. پس از خراشیدن کاور ، کد امنیتی مخصوص محصولتان را مشاهده می‌کنید.

روش دوم : بررسی کد امنیتی

در بخش انتهایی سایت گیک ویپ ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی 12 رقمی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر

اصالت محصولات گیک ویپ

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

!Your code has been verified by our system, thank you for purchasing Authentic Geek Vape
!If you have any question on your product , please submit a ticket here

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

!The security code (************) you searched does not exist

اصالت محصولات گیک ویپ اصالت محصولات گیک ویپ

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.