برای تست اصالت محصولات هات سیگ ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

بعد از باز کردن لینک ، در صورتیکه متوجه نحوه کار نشدید ، میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید :

مرحله اول :

کاور طوسی برچسب که بر روی جعبه دستگاه می‌باشد را بخراشید تا کد امنیتی را مشاهده نمایید.

اصالت محصولات هات سیگ

مرحله دوم :

در سایت هات سیگ ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر

(کد محصول خود را بدون فاصله وارد نمایید)

اصالت محصولات هات سیگ

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

!Your product is Authentic,thanks for your always support HOTCIG

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول پیام زیر را به زبان چینی مشاهده می‌کنید:

! 经系统验证,您所查询的防伪密码不存在,请谨防假冒

یا

调用接口失败,无效的防伪密码

در صورتی که کد محصول شما قبلا استفاده شده باشد ، با این پیام همراه با تاریخ ثبت آن مواجه می‌شوید :

当前防伪密码已被查询1次,第一次查询时间为:2020-11-07 23:58:18;如果您不是第一次查询,请谨防假冒

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.