برای تست اصالت محصولات آی جوی ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

بعد از باز کردن لینک ، در صورتیکه متوجه نحوه کار نشدید ، میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید :

مرحله اول :

کاور طوسی برچسب که بر روی جعبه دستگاه می‌باشد را بخراشید تا کد امنیتی را مشاهده نمایید.

اصالت محصولات آی جوی

مرحله دوم :

در سایت آی جوی ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی 16 رقمی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر

اصالت محصولات آی جوی

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

({‘!result’:’This is original IJOY product! ,pls feel free to use !Thank you ‘})

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول ، پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

After system verification, security code on your request (1234567891234567) does not exist, please try again after verification. Thank you for your inquiry

در صورتی که کد محصول شما قبلا استفاده شده باشد ، با پیام زیر همراه با تاریخ اولین ثبت و تعداد دفعات بررسی کد مواجه می‌شوید :

.Hello, security code (1234567891234567) you have requested has been inquired, the first query time: 2020-11-09 20:27:24, query is: website, query the security code has been 2 times ; If you are not the first query, please beware of imitations

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.