برای تست اصالت محصولات ویپ فلای ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

بعد از باز کردن لینک ، در صورتیکه متوجه نحوه کار نشدید ، میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید :

مرحله اول :

کاور طوسی برچسب که بر روی جعبه دستگاه می‌باشد را بخراشید تا کد امنیتی را مشاهده نمایید.

اصالت محصولات ویپ فلای

مرحله دوم :

در قسمت انتهایی سایت ویپ فلای ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر.

(هنگام وارد کردن کد امنیتی به بزرگی و کوچکی حروف توجه کنید)

اصالت محصولات ویپ فلای

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را همراه با تاریخ اولین ثبت مشاهده می‌کنید:

!Congratulations !This Security Code (**-****-****) correspond to VapeFly is authentic product

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول ، پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

!The security code (**-****-****) yousearched does not exist

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.